Storage optimization specialists

Attiecīgā noliktavas organizācija ir kritisks veiksmīgas biznesa stratēģijas faktors, un ilgtermiņa perspektīvā var ietekmēt uzņēmuma konkurētspēju. Šī procesa mērķis ir iespēja organizēt trīs pamata aspektus, lai nodrošinātu maksimālo pieejamību pie katras glabāšanas vienības un samazinātu administratīvās izmaksas.

Šie aspekti ir:

telpas izmantošana
iekārtu izmantošana
cilvēkresursu vadība

Efektīvā noliktava ir organizēta tā, ka operators spēj ātri atrast nepieciešamo un bez kļūdām sagatavot pasūtījumu, paaugstinot klienta apmierinātību un optimizējot piegādi un tās ilgumu. Zemāk apskatīsim četrus pamata aspektus, ar kuriem ir jāsastopas, paaugstinot noliktavas efektivitāti.

Kā optimizēt noliktavas telpu?

Noliktava ir ražošanas un pārdošanas procesu neatņemamā daļa, līdz ar to tā ekonomiskā vērtība ir atkarīga no infrastruktūras, resursiem un ieguldītā kapitāla. Šo faktoru vadīšana palīdz saīsināt ar to saistītus izdevumus.

Šeit pamata uzdevums ir noliktavas krājumu optimizācija, kas ir tieši saistīta ar piegādes ķēdes sarežģitību un pieprasījuma svārstībām. Tā sevīietvēr visas darbības, vērstas uz peļņas iegūšanu no uzņēmuma krājumiem. Pirmais solis pie noliktavas telpas efektīvas organizācijas, kas vēlāk ietekmēs visu uzņēmumu – iepazties ar krājumu saturu. Salīdzinot krājumus ar pieprasījuma raksturu un noliktavas aprites apjomu, var noteikt nepieciešamo uzglabātas produkcijas līmeni un tās izvietojumu noliktavā.

Mūsdienīgā noliktavas vadīšanas ir papildināta ar programmnodrošinājumu, kas atvieglo optimizāciju, elektroniski attēlojot izmantoto telpu uz krājumu datu bāzes pamata. Ar tā palīdzību produkcijas izņemšanas operācijas izpilda ātrāk, jo operatoriem vairs nav ilgi jāmeklē. Pilnai noliktavas kontrolei rekomendē sekot līdzi visam operācijām, lai nodrošinātu informācijas aktualitāti.

Lai vienkāršotu produkcijas ievadi datu bāzē un tās vadīšanu, katrai glabāšanas vienībai piešķir kodu. Šis ir unikāls identifikators, kas nosaka viena produkta dažādas versijas. Definējot kodu, vienību daudzumu un pētot iekraušanas un izkraušanas ciklus, jūs varat noteikt glabāšanas kritērijus, vadoties no pieejamās vietas. Izmantojot uzņēmumam vispiemērotāko modeli, pieejamās tehnoloģijas un produkcijas aprites sistēmas, jūs uzlabojat noliktavas virsmas izlietojumu – koeficientu, kas nosaka attiecību starp ar produkciju aizņemto telpu un kopējo noliktavas telpu.

Tradicionālas noliktavas uzskaites metodes

Atkarībā no uzglabātas produkcijas veida – produkcijas paletēs vai gabalos, izmanto vienu no zemāk minētiem infrastruktūras veidiem. Optimizējot telpu, izanalizēsiet katru veidu, ņemot vērā uzglabātas produkcijas specifiku (apriti, derīguma termiņu, utt.)

Noliktava ar grēdām

Vienkāršākais noliktavas veids. Produkciju saliek grēdās viens uz otro, ar atstarpēm starp grēdām pieejai ar iekravējiem vai ratiņiem. Ja produkcijai nav derīguma termiņa un palešu ventilācija nav nepieciešama, šis modelis ir pieejams virsmas optimizācijai un nodrošina lielo krājumu biezumu.

Noliktava ar plauktiem

Izmanto priekš produkcijai, ko nevar salikt grēdē – to saliek uz caurskatāmiem plauktiem. Plauktu augstums ir tieši saistīts ar infrastruktūras augstumu, un to izvietojums atšķirās, vadoties no iekraušanas un izkraušanas tehniku un iekārtam. Ietvju platums starp plauktiem ir iepriekš noteikts un norobežo telpu izmantošanu. Šis modelis pēc būtības nav domāts laika un telpas optimizācijai.

Iebraucamā noliktava

Šāda sistēma atļauj izmantot plauktus, uz kuriem tiek liktas paletes, un kuri dod iespēju iebraukt starp tiem ar ratiņiem. Tā ir piemērota produkcijai, kuru nevar sakraut grēdā, ar nelielu krājumu uzskaites vienību skaitu, bet ar lielu katras vienības palešu daudzumu. Šāda metode ļauj vienā noliktavas pusē uzglabāt produkciju, bet otru izmantot iekraušanai, bet jānovērtē, cik tas ļauj esošajai telpai. Noteikt, vai glabāšana un iekraušana notiek vienlaikus un kāda ir loģika: LIFO (atpakaļejošā secībā) vai FIFO (saņemšanas kārtībā).

Konsolnoliktava

Piemērota lielgabarīta un nestandarta formu produkcijas glabāšanai, ļauj izmantot vertikālo telpu un ietaupa platības.

Blīvēta noliktava


Atšķirībā no iepriekšējiem variantiem noblīvētā noliktava neizmanto atstarpes starp plauktiem, maksimāli izmantojot visu apjomu un virsmu. Produkciju organizē pēc izņemšanas biežuma un kārtas. Pretējā gadījumā ietvju atklāšana nozīmē laika zaudēšanu.

Plaukti mazgabarīta produkcijai

Ja nepieciešams uzglabāt mazgabarīta produkciju, tradicionālās uzglabāšanas metodes paredz plauktu vai paplāšu izmantošanu un operatora darbu. Lai maksimāli izmantotu pieejamo vietu, produkcijai ir jāuzglabā izvilkšanas secībā un pēc izmēra, lai izmantotu visus plauktus un izvairītos no tukšumiem.

Automātiskās noliktavas vadības modeļi

Noliktavas automatizācija ir ļoti populāra tēma loģistikā un telpu optimizācijā. Tomēr kļūdaini būtu uzskatīt to par vienīgo uzņēmuma problēmu atrisinājumu. Mūsdienīgu noliktavas vadības sistēmu izmantošana var sniegt daudzas priekšrocības, bet cilvēku un mašīnu savstarpējās komunikācijas integrācijai nepieciešamas arī organizatoriskas pārmaiņas.

1. Automātiskā noliktava ar krāvējceltni

Tās ir automātiskas noliktavas paletēm un lielajām kārbām ar sastatnēm un pietiekami platām ietvēm, lai krāvējceltnis varētu pārvietoties pa tiem. Sistēmu pārvalda centralizētais dators, kas pārvieto krānu pa sliedēm. Krāns var iekraut produkciju pat lielā augstumā.

Uzglabājot mazgabarīta izstrādājumus, rezerves daļas un vidēja izmēra produktus, izmanto speciālu Miniload modeļa krāvējceltni, bet produkciju visbiežāk glabā kastēs.

Centrālais dators saņem pasūtījumu un automātiski nosaka nepieciešamās produkcijas atrašanās vietu. Pēc tam to izņem un nogādā operatoram. Šī noliktava ļauj paātrināt vadību, izmantojot automātisku paņemšanu. Arī vieta tiek taupīta, jo krāvējceltnis var tikt pat starp ļoti šauriem plauktiem. Operatoram nav jāmeklē produkts vai izmantot iekrāvēju, kas prasa daudz laika un vairāk telpas starp plauktiem nekā automātiskā sistēma.

Noteicot produkcijas novietojumu noliktavā, vispirms jāizvēlas glabāšanas ierīce, pat ja izmantojat automātisku risinājumu. Šajā specifiskajā noliktavā produkcija atrodas pilnizmēra ierīcēs – paletēs vai plauktos.

2. Automātiskā vertikālā liftu noliktava

Vertikālais liftu plaukts sastāv no viena vertikāla bloka ar pārbīdāmiem plauktiem. Tas ir ideāls risinājums tiem, kuriem jāuzglabā liels daudzums produkcijas, bet tiem ir vairāk vertikālās platības nekā horizontālas. Tas ir piemērots visu veidu, iepakotu vai lielgabarīta izstrādājumu uzglabāšanai, jo var izmantot plauktu dinamisko augstumu. Vēl lielākai ekonomijai ieteicams izmantot katru plauktu līdzīgu izmēru produkcijas uzglabāšanai un maksimāli izmantot telpu.

Divi galvenie parametri, kas jāņem vērā, iegādājoties automātisko noliktavu, ir šādi:

izmērs: piemērots lielizmēra produkcijai, bet, ja jūsu mērķis ir telpas ekonomija, ir ļoti precīzi jāplāno izvietojums.

svars: iepriekš apkopojiet informāciju par viena plaukta maksimālo kravnesību.

Optimizācija ne vienmēr nozīmē, ka jums ir jāpalielina cilvēkresursi vai telpa. Svarīgākais ir izmantot esošo fizisko un ne fizisko kapitālu atbilstoši jūsu vajadzībām. Novērtējiet noliktavā veicamās operācijas un pieprasījuma apjoma prognozi.

Atšķirība starp automātiskās noliktavas vadības modeļiem

Ir dažādi risinājumi automātiskai noliktavu vadībai. Jāmin karuseļus (horizontālus un vertikālus) un daudzkolonnu noliktavas, kā arī iepriekš minētus variantus. Tas viss ir sistēmas ar efektīvāku telpu pārvaldīšanu un ekonomiku nekā tradicionālie risinājumi.

Viens vienīgs automātiskās noliktavas tips neder visiem. Tāpēc analizējam dažādus, pamatojoties uz šādiem parametriem: paņemšanas ātrums, laukuma ekonomija, maksimālais krājumu uzskaites vienību skaits.

Izvilkšanas ātrums: karuseļi un vertikālās liftu noliktavas – divi automātisko noliktavu veidi, kas maksimāli samazina pasūtījuma apstrādes laiku. Lai vēl vairāk to samazinātu, varat uzstādīt vairākus liftu moduļus, lai operators darbotos ne ar vienu noliktavu, bet ar vairākām. Sistēmas ar krāvējceltniem vai Miniload iekārtām darbojas lēnāk.

Platība: attiecība starp izmantoto telpu un tajā uzglabātās produkcijas daudzumu. Ietekmējošie faktori – maksimālais sistēmas operacionālais augstums un uzglabāšanas blīvums. Vislabāk darbojas liftu plaukti, jo plaukti pārvietojas tajos, samazinot neizmantoto telpu. Karuseļi un CarryPick ir mazāk efektīvi vietas ekonomikai, jo tās ierobežo augstums.

Maksimālais krājumu uzskaites vienību skaits. Tas lielā mērā ir atkarīgs no iepriekšējā faktora. Šis ir ierobežojums visām sistēmām, kuru struktūra ierobežo to mērogojamību – karuseļus, vertikālos liftu plauktus un vertikālos moduļus.

Elastība: ja meklējat maksimālu glabāšanas elastību, tad visbiežāk vērts izmantot vertikālus liftu plauktus ar to automātisko plauktu organizēšanu moduļa iekšpusē, pamatojoties uz glabājamās produkcijas lielumu.

Ergonomika: ergonomikas novērtēšanai nosaka attālumu no operatora, kā arī ērtības un izvilkšanas vienkāršību. Visām sistēmām, ko mēs esam pārbaudījuši, ir apmēram vienāds ergonomikas līmenis ar diviem izņēmumiem. Horizontālās karuseļa noliktavas ir sliktākas par ergonomiku, jo ne visi plaukti ir vienādi pieejami operatoram. No otras puses, vertikālie liftu plaukti bija speciāli izveidoti, ņemot vērā ergonomiku, tāpēc ir labākie un no šī viedokļa.