Storage optimization specialists

Smart Storage Systems piedāvā pilnu automātisko vertikālo lifta sistēmu klāstu noliktavām, uzstādot piemērotākas noliktavu sistēmas jebkurā vietā.

Distribūcijas centriem un noliktavām šobrīd rodas efektīvas telpas izmantošanas un procesu uzlabošanas nepieciešamība platības trūkuma dēļ. Uzņēmumiem ar lieliem resursu krājumiem vienmēr ir augstas glabāšanas izmaksas. Līdz ar to, noliktavu telpu optimizācija un procesu uzlabošana ir vissvarīgākais uzdevums, kas rodas distribūcijas centra vai noliktavas vadītājs. Noliktavu ir jāpārvalda, ievadot jaunu inovatīvo pieeju un izmantojot zināšanas un pieredzi loģistikas un distribūcijas jomā.

Efektīvas noliktavas mērķis ir uzglabātas produkcijas daudzuma palielināšana, noliktavas personāla optimizācija, liekā manuālā darba un glabāšanas vietas paliedināšanās novēršana, īrējot papildus telpas, kā arī nepieciešamas produkcijas izņemšanas vienkāršošana, izmantojot mūsdienu tehnoloģijas.

Nepietiekami organizētas noliktavas kļūst procesa vājākas vietas un negatīvi ietekmē vispārēji efektīvus uzņēmumus.

Denize Lapina Managing Director

Latvijas, Armēnijas, Kazahstānas un Uzbekistānas pārstāvniecības piedāvā Modula, LISTA un Baumalog glabāšanas risinājumus.

© 2024 All Rights Reserved Terms of Use and Privacy Policy